lyttelton shipping& marine agnecies ltd Ved å hente informasjon og/eller bruke tenestene på geonorge.no, samtykkjer du i at det blir sett informasjonskapslar i nettlesaren din, i og med at dei fleste nettlesarane er stilt inn slik at dei automatisk aksepterer informasjonskapslar.

kollisjon aktiv automower 330x Nettsidene våre nyttar informasjonskapslar for å hugse innstillingar og pålogging, samt til bruk for statistikk. Dersom du ikkje vil akseptere at vi nyttar informasjonskapslar, kan du trekkje attende samtykkjet ditt ved å endre innstillingane i nettlesaren. Vi gjer imidlertid merksam på at dette kan føre til at tenestene på nettsidene ikkje vil fungere optimalt.

fernando cortez wikipedia norsk Sjå på nettvett.no korleis du bil i nord svolvær.

Informasjonskapslane vi nyttar

list skilled semi skilled central govt Kartverket nyttar følgjande informasjonskapslar:

På dei fleste nettstadene nyttar vi informasjonskapslane til Google Analytics. Føremålet er webanalyse. Sjå avsnittet om webanalyse nedanfor.

Fleire av publiseringsløysingane våre nyttar informasjonskapselen ASP.NET_SessionId for å betre lesaropplevinga når du til dømes navigerer mellom ulike sider. Ingen personleg eller identifiserande informasjon blir lagra. Informasjonskapselen blir fjerna frå datamaskina når du lukkar nettlesaren.

Labs.kartverket.no nyttar dele-verktøyet addtoany.com som set eigne, tredjeparts informasjonskapslar.

Webanalyse

chris gayle download Kartverket ønskjer at besøkjande på nettsidene våre skal finne det dei er ute etter raskast mogleg. For å klare å lage og vedlikehalde ein brukarretta nettstad, er vi avhengige av å kunne analysere brukarmønsteret til dei som besøkjer oss på nett.

fra saga til cd 10b Til hjelp i dette arbeidet nyttar vi analyseverktøyet Google Analytics. Dette nyttar informasjonskapslar som registrerer IP-adressa til brukarane og som gir informasjon om rørslene til dei einskilde brukarane på nettstaden.

frysninger i kroppen er et tegn på Informasjonen frå Google Analytics blir lagra på serverane til Google i USA der han blir handsama i tråd med hvilket år vant thor hushovd vm

kart over unicef sine hovedkvarterer Ei IP-adresse er definert som ei personopplysning fordi ho kan sporast attende til ei bestemt maskinvare og med det til ein enkeltperson. Difor har Kartverket valt å leggje inn eit script (kode) som fjernar dei siste sifra frå IP-adressa før informasjonen blir lagra hjå Google. Det gjer at den lagra IP-adressa ikkje kan nyttast til å identifisere den einskilde brukaren.

Nyhendebrev

full of the milk of human kindness Det er mogleg å abonnere på Geonorge og Norge-digital partnere sitt nyhendebrev og meldingar, som blir sende ut via e-post. E-postadressa som ein oppgir når ein melder seg på nyhendebrev/ melding, blir lagra i ein database hjå nyhendebrev-leverandøren vår, brachiosaurus fakta norsk. Ho vil ikkje bli nytta til andre føremål, og vil heller ikkje bli gjort kjend for andre abonnentar. Når abonnementet blir sagt opp, blir e-postadressa sletta.

E-post

vesta forsikring solstrand Hovudregelen etter offentleglova er at offentlege saksdokument er offentlege, slik at alle som spør om det, kan få innsyn i dei. Ein kontakt eller førespurnad til Kartverket vil difor også kunne vere offentleg, anten han kjem i form av brev, telefaks, skjema, e-post eller chat.

free fire screensaver E-post som kjem via geonorge.no, blir tatt imot av postmottaket vårt som tar stilling til om han skal journalførast eller ikkje. Dersom e-posten skal journalførast, blir han overført til journalsystemet vårt. Vi fører ein offentleg journal over all utgåande og innkomande korrespondanse, der navnet til avsendaren og mottakaren, datoen på dokumentet og ei kort oppsummering av dokumentinnhaldet vanlegvis kjem fram. E-post blir her handtert på same måte som innkomne brev.

udon thani province E-post har visse tryggingsmessige utfordringar, og vi oppfordrar deg til ikkje å sende teiepliktige, sensitive eller andre fortrulige opplysningar via e-post.

Skjema

fred weasley 2 Data som du fyller inn i ulike skjema for påmelding, bestilling vil ikkje bli nytta til andre føremål. Dette blir oppbevart på servarane til Kartverket til dei blir vurdert for journal- og arkivsystem.

Meir informasjon

grete roede bmi Ønskjer du meir informasjon eller har spørsmål om informasjonskapslar og personvern på nett, kan du kontakte nettredaksjonen i Geonorge: ringe billig i bosnia eller telefon 08700.